TPMS

TPMS (Tire Pressure Monitoring System)- Monitorování tlaku v pneumatikách

Co je TPMS?
TPMS je Monitorovací systém tlaku v pneumatikách je elektronický systém, který sleduje tlak v pneumatikách vozu a v reálném čase informuje řidiče o případném poklesu tlaku v pneumatikách. Na palubní desce je žlutá kontrolka, která se při poklesu tlaku rozsvítí.

Rozdělení TPMS:

Přímé system:
Senzory jsou nainstalované na každé pneumatice, měří přesný tlak a teplotu senzoru.Radič má neustále informace o tlaku na palubním počítači.
Výhoda: přesnější měření        Nevýhoda : vyšší cena čidel   

Nepřímé system:
Většina systémů používá pouze signály snímače rychlosti otáčení kola. Systémy předpokládají, že řidič musí ručně správně nastavit tlak.

Výhoda: žádné čidla navíc   Nevýhoda: Méně přesné sledování

 

 

Podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009, musí mít nová auta vyrobená po 1. listopadu 2014 TPMS jako součást povinné výbavy. S nefunkčním TPMS nesmí být automobil provozován na pozemních komunikacích.